ضمن عرض تبریک و تهنیت جهت موفقیت در پذیرفته شدن آزمون ورودی  سال تحصیلی 96-95

 

 

 

فوری                       فوری

جهت اطلاع از زمان و مکان مصاحبه کاردانی تکنسین سلامت دهان،

خواهشمنداست کلیه متقاضیان واجد شرایط سریعاً به سایت دانشکده

دندانپزشکی http://dentistry.umsha.ac.ir مراجعه فرمایند.